Kadernota en Begroting gemeente Blaricum 2018- Financiële en politieke beschouwingen van de VVD-fractie

Kadernota en Begroting gemeente Blaricum 2018- Financiële en politieke beschouwingen van de VVD-fractie

Het laatste begrotingsjaar van het huidige college is begonnen, want de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 staan al weer voor de deur. Toch zijn deze laatste maanden nog van groot belang om de afgesproken doelen en projecten voor onze inwoners te bereiken. In onze beschouwingen kunt u lezen hoe de VVD vanuit de oppositie toch essentiële LEES VERDER

Toekomst van bestuurlijk Blaricum weer ter discussie: eerste reactie VVD-Blaricum aan regionale kranten

Toekomst van bestuurlijk Blaricum weer ter discussie: eerste reactie VVD-Blaricum aan regionale kranten

Naar aanleiding van de bestuurskrachtmeting die afgelopen jaar plaatsvond in de gemeenten van Regio Gooi en Vechtstreek (muv Gooise Meren ivm recente fusie), hebben de gemeenten een zienswijze ingediend in het najaar. Hierop hebben gedeputeerde staten van de provincie vorige week hun reactie gestuurd per brief (zie bijlage). Vooruitlopend op de openbare raadsdebatten hierover en LEES VERDER

Kom 1 maart a.s. in gesprek met Jeanine Hennis in Hilversum

Kom 1 maart a.s. in gesprek met Jeanine Hennis in Hilversum

Heeft u altijd al een vraag willen stellen aan minister Jeanine Hennis-Plasschaert? Dit kan, op 1 maart 2017, als de minister naar het raadhuis in Hilversum komt om met de inwoners van het Gooi in gesprek te gaan. Tijdens de avond komen er diverse thema’s aan bod, waaronder veiligheid in de wijk, economie, zorg en LEES VERDER

Hans Faas heeft voorzittershamer van VVD-BEL overgedragen aan Pieter Croockewit

Hans Faas heeft voorzittershamer van VVD-BEL overgedragen aan Pieter Croockewit

Tijdens de ALV van VVD-BEL in het Bonte Paard in Laren donderdag 2 februari jl heeft Hans Faas zijn voorzittershamer overgedragen aan Pieter Croockewit. Pieter zal in ieder geval t/m de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn voorzitterschap vervullen. We kunnen Hans hartelijke bedanken voor de bindende rol die hij als voorzitter heeft vervuld, tijdens de LEES VERDER

Openbaar bestuur is transparant tenzij…Coalitie HvB/DBP/CDA houdt juridische “dicht-timmering” van “kunstgras-deal” liever geheim voor de belastingbetalers van ons dorp

Openbaar bestuur is transparant tenzij…Coalitie HvB/DBP/CDA houdt juridische “dicht-timmering” van “kunstgras-deal” liever geheim voor de belastingbetalers van ons dorp

Een motie die VVD had ingediend bij het agendapunt “Financieel beleid buitensportaccomodaties” tijdens de raad van 20 december jl. is toen tijdens de raad aangehouden tot de raad van 24 januari. Want kwaliteit van kunstgrasvelden van de gemeente viel voor de meerderheid van de raad niet onder dit agendapunt, ook al hebben we er net LEES VERDER

Pagina 1 van 912345...Minst recente »