Contact

Bestuur

Aangezien de blaricumse VVD deel uitmaakt van het regionale Gooise netwerk, kunt u voor vragen of opmerkingen die te maken hebben met de partijorganisatie, zoals lidmaatschap of sponsoring contact opnemen met Bastiaan Postma (Secretaris VVD het Gooi) via secretaris@vvdhetgooi.nl.
Voor specifieke Blaricumse issues kunt u contact opnemen met René Wiegel.

Fractie

Voor vragen met betrekking tot lokale politieke onderwerpen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter, René Wiegel via R.Wiegel@Blaricum.nl. De fractievoorzitter zal uw vraag dan doorgeleiden naar het juiste fractielid. Ook voor vragen met betrekking tot de steunfractie kunt u hier terecht.

Leden van de pers kunnen zich rechtstreeks tot de fractievoorzitter richten.

Website

Heeft u vragen over de website dan kunt u zich richten tot de webredactie.