Margot Cornelis

Margot Cornelis

kandidaat

Biografie

Margot Cornelis-Carstens,

Geboren in 1955 in Den Haag, en drs. Organisatie-sociologie (Leiden)

Ik heb gewoond en gewerkt in Frankrijk, België en Engeland. Sinds 1991 woon ik in Blaricum.

Tijdens de opvoeding van mijn kinderen heb ik naast part-time werk in verschillende organisaties altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Vervolgens ben ik een aantal jaren raadslid voor de VVD geweest De VVD zit in mijn genen en het is niet voor niets dat ik er al 25 jaar lid van ben!

Ik moest afscheid nemen van de Blaricumse politiek omdat ik veel in Den Haag moest zijn wegens mantelzorg. Om het contact met Blaricum niet te verliezen heb ik diverse bestuursfuncties in het “sociale hart” van Blaricum vervuld. Zoals bestuurslid van de BLTC tennisvereniging, bestuurslid van dorpshuis Blaercom en ik werd voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (de vroegere WMO-raad) voor Blaricum.

Ik heb mijzelf nu weer kandidaat gesteld omdat ik zie aankomen dat het de komende jaren best wel een pittige tijd zal worden voor Blaricum. Ik zie het als een uitdaging om te helpen de sociale- en zorgbehoeften van de blaricumse gemeenschap -die ik zo goed ken- te borgen. Ik wil bovendien hard werken om onze eigen blaricumse “kern-waarden” te behouden, zodat die niet bij alle fusieplannen ondersneeuwen. En VVD Blaricum heeft dat allemaal in haar programma opgenomen.