Monique van Dijk

Monique van Dijk

Secretaris

Biografie

Monique woont inmiddels 19 jaar met heel veel plezier in Blaricum en heeft 2 dochters, Elisabeth (21) en Beatrijs (14). Zij heeft 13 jaar productie gedaan voor televisieprogramma’s van de Publieke Omroep en veel vrijwilligerswerk voor de OBB en Gymnasium Hilversum. Nu doet zij PR & Sales voor het BusinessPark27, het hoogwaardige bedrijvenpark in wording aan de A27 in De Blaricummermeent (www.businesspark27.nl). In de Blaricummermeent worden huizen gebouwd van hoge kwaliteit voor verscheidene prijsklassen, dat maakt een nieuwe wijk mooi, gevarieerd en Blaricums, daarmee wil de VVD ook graag doorgaan. Sinds 2012 is zij actief als secretaris van de VVD Blaricum. Het dorpse, het gemoedelijke, het openstaan voor een praatje, de gemeleerdheid van de bevolking, het groene, de boerderijen, de mooie, unieke plekjes in dit dorp maakt Blaricum tot een mooi dorp en fijn om er te wonen.