Algemene Beschouwingen VVD-Blaricum bij de begroting voor Blaricum 2016

Dinsdag 10 november jl heeft de gemeenteraad de Begroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019 unaniem aangenomen.

De VVD was zeer tevreden met de samenvattende “taartpuntenschema’s” waarmee de begroting ook voor niet- begrotingsdeskundigen in een oogopslag laten zien waaraan we het geld in Blaricum uitgeven, en hoe we verschillende inkomsten binnenkrijgen.

De VVD-fractie had één amendement en één motie daarbij ingediend: het amendement betrof de laatste passage uit de Aanbiedingsbrief bij de begroting, die dit jaar in de begroting zelf was opgenomen: deze laatste passage gaf een soort “carte blanche” aan het college om een ton uit te gaan geven aan de doorontwikkeling van de BEL. VVD had daar bezwaar tegen, omdat er (tot op heden) nog geen plan van aanpak is gepresenteerd aan de raden van de BEL-gemeenten. Daarmee is het dus nog gissen welke kant die doorontwikkeling precies opgaat. En of dat plan wel zinvol besteed geld zal zijn. Door het college hiervoor een raadsvoorstel te laten indienen met een goede onderbouwing kan een benodigd bedrag tzt bestemd worden voor deze doorontwikkeling. De wethouder heeft toegezegd deze betreffende passage uit de aanbiedingsbrief in de begroting te verwijderen.

De motie mbt Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan was gericht op het zoveel mogelijk samen met BEL-gemeenten vormgeven van dit soort beleidsstukken, liefst zelfs met meer buurgemeenten, zoals Huizen. We rijden nu eenmaal niet alleen rondjes door Blaricum zelf. Bovendien vraagt de nieuwe Omgevingswet in de nabije toekomst ook om meer integraal beleid. De wethouder gaf aan dit al op die wijze in behandeling te hebben en zei toe dit ook na te streven. Daarmee kon de VVD de motie intrekken.

De VVD kon met deze toezeggingen instemmen met de begroting.

De algemene beschouwingen worden hierbij zoals uitgesproken onverkort opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *