Kadernota en Begroting gemeente Blaricum 2018- Financiële en politieke beschouwingen van de VVD-fractie

Het laatste begrotingsjaar van het huidige college is begonnen, want de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 staan al weer voor de deur. Toch zijn deze laatste maanden nog van groot belang om de afgesproken doelen en projecten voor onze inwoners te bereiken. In onze beschouwingen kunt u lezen hoe de VVD vanuit de oppositie toch essentiële invloed heeft kunnen uitoefenen op ons gemeentelijk beleid.

In ons komende verkiezingsprogramma zult u die onderwerpen die VVD van belang vindt voor alle inwoners, ondernemers en hun bezoekers binnen Blaricum uiteraard weer gaan herkennen.

Maar voor nu: onze beschouwingen op de begroting en de kaders waar binnen die is opgesteld voor dit komende jaar, met doorkijkje naar de paar jaar erna.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.