Openbaar bestuur is transparant tenzij…Coalitie HvB/DBP/CDA houdt juridische “dicht-timmering” van “kunstgras-deal” liever geheim voor de belastingbetalers van ons dorp

Een motie die VVD had ingediend bij het agendapunt “Financieel beleid buitensportaccomodaties” tijdens de raad van 20 december jl. is toen tijdens de raad aangehouden tot de raad van 24 januari. Want kwaliteit van kunstgrasvelden van de gemeente viel voor de meerderheid van de raad niet onder dit agendapunt, ook al hebben we er net de grootste subsidie aan verleend van afgelopen jaren. Dit terwijl de gemeente alleen eigenaar is van déze buitensportaccomodatie met velden (exclusief kantine). Bijzondere punt van orde die volgens een ingewijde alleen in de Blaricumse Raad mogelijk is! Zo had de coalitie wel een maandje om te broeden op een serieus debat over dit serieuze onderwerp. Dachten wij.

Tot teleurstelling van onze VVD-fractie hebben zowel de drie coalitiefracties, bij monde van één raadslid van Hart voor Blaricum, als de verantwoordelijke wethouder, nauwelijks gereageerd op het betoog bij de motie van VVD; een motie, waarin verzocht wordt om volledig geïnformeerd te worden door het college, en bovendien de geheimhouding van de juridische onderbouwing van de “kunstgrasdeal” af te halen. De coalitie vindt dat er genoeg over is gezegd (…) en dat alle vragen van de VVD wel beantwoord zijn. De coalitie heeft onze vragen en beantwoording ervan dus niet gelezen, want er staan nog een paar essentiële vragen open, waarvan oa deze: waarom niet gekozen voor een snelle vervanging van het slechte kunstgrasveld, maar meteen twee nieuwe kunstgrasvelden gesubsidieerd, zonder onderbouwing voor subsidie voor een tweede kunstgrasveld erbij te leveren aan de raad? Dat scheelt in de “win-win-deal van nu € 540.000,=  toch zo een paar ton uit de Algemene Reserve. Kortom “we zwijgen het onderwerp dood, stoppen het onder grond met een strik erom, dan vergeet iedereen het wel”. Of zoiets.

VVD is van mening dat het intussen tijd is om openheid van zaken te geven;  na elke vraag van onze zijde druppelde er afgelopen maanden weer wat nieuwe informatie binnen, waardoor de mist steeds dikker werd opgetrokken rondom het proces van openbaar bestuur binnen de gemeente. En dat riep dan weer vragen extra op.  17 januari, net voor de RTG, kwam er zelfs nog een memo binnen met wéér nieuwe informatie. Gelukkig kon het BVV-bestuur hierover wel helderheid geven tijdens de RTG: blijkt dat BVV zelf al een paar jaar bezig is om de gemeente te vragen haar eigenaarsrol actief te vervullen, tevergeefs; en uiteindelijk zelf maar een paar offertes voor nieuwe velden heeft aangevraagd. Het college lijkt geen idee te hebben waarom er gekozen is voor de partij die eea heeft aangelegd nu, behalve “de kosten”. Wat we ervoor aan nieuwe kwaliteit hebben gekregen, en met welke garanties, tov de andere offertes is ons nog niet bekend. De wethouder wist van niets, zei ze zelf tijdens het rondetafelgesprek.

Voor het bestuurlijke proces rondom dit dossier binnen de gemeente, waarvan VVD geen democratische indruk heeft gekregen, verwijs ik graag naar mijn volledige betoog tijdens de raad van gisteravond, hier bijgevoegd. De volledige raadsnotulen zullen naar verwachting worden vastgesteld in de raad van 28 februari a.s. en daarna openbaar te lezen zijn via de gemeentelijke website.

Onze motie kreeg steun van de twee andere oppositiepartijen D66 en DAB. Helaas werd die dus met 6 stemmen voor en 7 stemmen tegen weggestemd. Wat in het vat zit verzuurt niet, zegt men, maar zodra de houdbaarheidsdatum is verstreken en een volgend college de deksel van dit vat misschien toch een beetje optilt, kan de erfenis hiervan wel eens zuurder stinken dan wij nu ook maar enigszins kunnen vermoeden.

Rosmarijn Boender, fractievoorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *