E v e n b i j p r a t e n

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Blaricum een aantal belangrijke besluiten genomen die te maken hebben met de voortgang van bestaande projecten maar ook een besluit m.b.t. toekomstig beleid.

Om met dat laatste te beginnen:
Bestuursopdracht Verkeersvisie Blaricum en Laren 2033 De bestuursopdracht heeft tot doel een integrale Verkeersvisie voor Blaricum en Laren tot 2033 op te stellen op het thema verkeer en vervoer. En dan moet gedacht worden aan autoverkeer (30 km/uur zones), fietsverkeer (doorgaande fietsverbindingen), openbaar vervoer (andere vormen van openbaar vervoer op lokaal niveau), deelvervoer, autoluwe centrumgebieden met aanpassing van parkeervoorzieningen met aandacht voor duurzame oplossingen. Het plan moet voortborduren op het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan dat enkele jaren geleden is opgesteld en, gezien ontwikkelingen van de laatste jaren, moet worden bijgesteld. De VVD juicht een gezamenlijke aanpak met Laren (en gedeeltelijk Eemnes) op het gebied van verkeer en vervoer van harte toe. We hebben elkaar nodig om doorgaande plannen te ontwikkelen. Goede en veilige doorstroom van zowel auto- als fietsverkeer is daarbij van groot belang. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat het samengaan van auto- en fietsverkeer in ons dorp op een aantal plekken op problemen stuit. Het fietsverkeer is de laatste jaren met de komst van e-bikes en snelfietsen behoorlijk veranderd en daarmee zal in de toekomstige planvorming rekening moeten worden gehouden. Wij zijn blij met een bestuursopdracht die veel ruimte laat voor de mening van bewoners. Zij komen ruimschoots aan bod om hun mening over dit onderwerp met ons te delen. Onze VVD wethouder Frans Cornelis is enthousiast met dit plan van start gegaan. Wordt vervolgd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.