Extra bouw naast Nederheem vanwege financiële haalbaarheid?

In de RTG van dinsdag 29 september jl heeft projectontwikkelaar Aureleo een presentatie gehouden over hun plannen met Villa Nederheem, ons oude gemeentehuis aan de Torenlaan.

Deze monumentale Singer villa zal door deze partij prachtig gerestaureerd worden en ingericht met 7 ruime appartementen. Volgens het collegestuk aan de raad is er extra bebouwing nodig , 2-onder-1 kap appartement/woning naast de villa om het project financieel rendabel te maken voor de projectontwikkelaar. Hiervoor dient de raad t.z.t. een omgevingsvergunningaanvraag te behandelen. Het college is bevoegd om het project door te pakken zodra ze op dat moment een zogenaamde “verklaring van geen bedenking” van de raad ontvangt.

VVD heeft als standpunt dat de gemeente niet op de stoel van de projectontwikkelaar moet gaan zitten: deze partij heeft Nederheem gekocht op basis van het geldende bestemmingsplan, tbv 8 appartementen. De kopende partij neemt zelf verantwoordelijkheid om dit financieel rond te krijgen.

Alle fracties vinden het ” een mooi/prachtig plan”. VVD ook. Echter VVD zit niet in de gemeenteraad om een bouwontwikkeling “mooi”: of “lelijk” te vinden: daarvoor hebben wij een Welstandscommissie. Deze Welstandscommissie heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven over de tekeningen zoals ze er nu liggen.

VVD vindt het belangrijk dat Blaricumse inwoners en ondernemers ervan op aan kunnen dat de geldende bestemmingsplannen in Blaricum bestendig zijn voor de 10 jaar dat ze gelden. Elke 10 jaar worden bestemmingsplannen (wettelijk vereist) herzien. Tussentijdse wijzigingen dmv postzegelplan-wijzigingen moeten dan ook zoveel mogelijk vermeden worden, tenzij ze worden voorzien van zeer zwaarwegende ruimtelijke argumenten.

Daarbij dient de geldende procedure zorgvuldig te worden doorlopen. Inspraakmogelijkheid voor belanghebbenden is daarvan ook een belangrijk onderdeel, om als raad een volledig beeld te krijgen van de situatie.

VVD heeft dinsdagavond dan ook , als enige fractie, gevraagd om een onderbouwing te geven met zwaarwegende ruimtelijke argumenten, om een eventueel noodzakelijk extra woongebouw te kunnen goedkeuren.

VVD hoopt dat het plan om Nederheem te restaureren en te voorzien van minimaal 7 appartementen  daarmee op zo kort mogelijke termijn doorgang zal kunnen vinden.

Zolang deze ruimtelijke onderbouwing er niet is, heeft VVD geen feitelijke motivatie om de extra bebouwing in het monumentale park rondom Nederheem positief te kunnen beoordelen. Deze zelfde procedure hebben we als raad precies een jaar geleden ook met het bouwplan voor een Aldi in Blaricummermeent doorlopen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *