Ontwikkeling Tergooi terrein:

Vaststellen aangepast nota van randvoorwaarden Tergooi terrein.

De herontwikkeling van het Tergooi terrein staat al enige tijd op de agenda van de gemeenteraad. Ziekenhuis Tergooi Blaricum zal in de toekomst gaan verdwijnen op de huidige locatie en verhuizen naar Hilversum. Het terrein is intussen verkocht aan een projectontwikkelaar. Op dit moment heeft het terrein een maatschappelijke bestemming en voor een bestemmingswijziging naar wonen/bedrijfsruimte is een bestemmingswijziging nodig waar de raad mee in moet stemmen. Om akkoord te gaan met deze bestemmingswijziging heeft de raad een Nota van Randvoorwaarden opgesteld. Mede op verzoek van de projectontwikkelaar is onlangs een aanpassing hierop vastgesteld. Voor verdere info: klik hier en lees het betoog dat de VVD heeft uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 20 september j.l..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.