Reactie VVD-Blaricum op de Kadernota 2017

Afgelopen dinsdag is de raad traditioneel om 17.00 uur van start gegaan met behandeling van de Kadernota 2017. Deze Kadernota, het woord zegt het al, geeft de (nieuwe) beleidskaders mee van de gemeenteraad aan het college om de begroting voor 2017 e.v. mee op te gaan stellen. Hierbij kunt u de reactie en inbreng van de VVD op deze Kadernota 2017 lezen. Het college heeft toegezegd dat ze n.a.v. een VVD-motie “Sportraad en sportinvesteringsfonds” een voorstel zal doen om de diverse besturen van (sport)verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in een Sportraad (of accomodatieraad bijvoorbeeld) samen structureel aan tafel te krijgen. Doel daarvan is om in gezamenlijkheid op basis van onderlinge solidariteit in de toekomst in maatschappelijk belang de betreffende accommodaties meer multifunctioneel te kunnen gebruiken. Een sportinvesteringsfonds was op dit moment nog een stap te ver voor de meerderheid in de raad.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *