Renovatie Bijvanck

Een ander onderwerp van gesprek had te maken met de renovatie van de Bijvanck. De vorige raadsvergadering stond het onderwerp “Keuze materialisatie openbare ruimte Bijvanck” op de agenda. Dit gaat over de keuze straatstenen (betonnen- of gebakken klinkers) die in de hele Bijvanck de bestaande betonnen klinkers gaan vervangen. Deze betonnen stenen zijn na ruim 40 jaar versleten en aan het einde van hun levensduur. Het oorspronkelijk plan (schetsontwerp) is uitgegaan van gebakken klinkers (levensduur ca. 100 jaar) die in rest van Blaricum ook worden toegepast. Het gaat in dit Bijvanck plan dus over veel stenen (meer dan in het eerste ontwerp waren begroot) die samen met grastegels het aanzien van de wijk mede gaan bepalen. Daarbij was de VVD-fractie bij haar afwegingen (betonnen- of gebakken klinkers) niet geheel ongevoelig voor het feit dat we in alle wijken van Blaricum dezelfde klinkers willen toepassen waarmee we eenheid in ons dorp uitstralen. Tijdens de vorige raadsvergadering in december 2022 waren wij echter van mening dat de financiële consequenties van de keuze straatstenen op het totale financieringsplan onduidelijk waren. Voor het plan is totaal 35 miljoen euro uitgetrokken waarbinnen we in ca 6 jaar de totale Bijvanck moeten gaan renoveren. Een ware uitdaging! In oktober j.l. bleken ineens de prijzen van gebakken klinkers exorbitant gestegen te zijn vanwege de gestegen gasprijzen. Naast de gestegen inflatie en de meevaller t.a.v. de staat van riolering was een nader overleg van alle beschikbare financiële cijfers wel op z’n plaats alvorens we een goed besluit hierover konden nemen. Dat besluit heeft de VVD gisteren genomen na veel wikken en wegen en ook wel tegen wil en dank. Wij moeten 1.7 miljoen euro (prijspeil jan. 2023) bijplussen voor de keuze van gebakken klinkers t.o.v. betonnen klinkers. Dat is heel veel geld! Er is echter risicobudget binnen de genoemde 35 miljoen euro dus we gaan bij de keuze van gebakken straatstenen niet meer uitgeven maar wel anders verdelen. Belangrijk is wel dat we in het definitieve plan (verwacht maart 2023) een beeld krijgen van de totale invulling van het plan. Inwoners en raad moeten duidelijkheid krijgen over wat zij, binnen de financiële kaders, kunnen verwachten van het eindresultaat. Mee- en tegenvallers zijn niet uit te sluiten in een tijdspanne van ca 6 jaar maar prudent omgaan met gemeenschapsgeld is een belangrijke opgave. De financiële ruimte die nu bestaat stelt ons gelukkig in staat om de Bijvanck op eenzelfde wijze te bestraten als de rest van ons dorp. En dat is toch een mooi resultaat!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.