Stand van zaken HOV-dossier in Blaricum

Sinds de nieuwe raad is aangetreden is er helaas nog geen openbaar debat over de HOV mogelijk geweest. Na ruim anderhalf jaar radiostilte beginnen de bewoners die daar direct bij betrokken zijn zich te roeren. En terecht!

Waar zijn we aan toe, en waar zijn het college en de raad intussen allemaal mee bezig? De gemeente Blaricum heeft als enige gemeente geen handtekening onder het provincieplan voor de HOV door het Gooi gezet. Daar was én is VVD-Blaricum het helemaal mee eens. Blaricum kon dus in alle vrijheid een eigen koers bepalen. Helaas heeft de huidige coalitie van HvB, DBP en CDA middels een motie besloten om zelf óók een onderzoek (second opinion) naar de twee mogelijke trace’s (Merk- en Meenttracé) tussen Huizen en Blaricum te laten doen. Dit omdat het zelfde onderzoek van Huizen te lang op zich liet wachten.

VVD-Blaricum heeft niet ingestemd met deze motie: dit onderzoek gebeurt namelijk met geld van de inwoners en is dus niet vrijblijvend. Een onafhankelijk verkeerskundig bureau krijgt de opdracht voor dit onderzoek. Je moet dus consekwenties verbinden aan de uitkomst van zo’n onafhankelijk onderzoek: het risico van zo’n onafhankelijk onderzoek is wel dat de uitslag ervan wel eens anders kan zijn dan gewenst door de gemeenteraad. En wat doe je dan?

Helaas werd onze zorg over dit risico ook de waarheid: de uitslag was dat het meerijden over Merktracé onder de geldende uitgangspunten níet HOV-waardig te maken is. Aangezien de uitslag van het onderzoek van stuurgroeplid Huizen daar niet op aansloot, waren de andere HOV-stuurgroepleden (Hilversum, Eemnes en Laren) en de gedeputeerde bereid nog één keer een gezamenlijk onderzoek te laten doen door de drie onafhankelijke expertisebureaus gezamenlijk. Ook díe uitslag was Blaricum helaas niet welgezind: alleen Meenttracé kan HOV-waardig worden uitgevoerd. Vervolgens heeft de provincie op basis van dat laatste gezamenlijke onderzoek een brief gestuurd met de keuze: meerijden Meenttracé óf vrije busbaan Meenttracé.

De VVD vindt, dat als je een onafhankelijk onderzoek laat doen met geld van de inwoners, dat de uitslag hiervan dan ook gerespecteerd moet worden. Dit alles voor het algemeen belang. Uit de twee Meenttracé-opties moet dan dus de meest optimale voor Blaricum gekozen worden.

Maar nee! Vervolgens komt er nóg een Huizens onderzoekje: buiten de stuurgroep en provincie om. Het rapport daarvan komt nu met een nieuwe manier om het Merktracé wél HOV-waardig te maken, onder andere door een veel gebruikte bushalte langs het Merktracé te laten vervallen….

Aangezien het in dit rapport vooral infrastructurele maatregelen betreft op notabene Blaricums grondgebied, kan ons college er niet echt warm voor lopen. Bovendien: de HOV-stuurgroep  heeft dit plan op donderdag 12 november jl. al “van tafel geveegd”. Intussen hadden de colleges van Blaricum en Huizen wel constructief afgesproken dat ze gezamenlijk zouden onderzoeken hoe de voorgestelde maatregelen op Blaricums grondgebied zodanig geoptimaliseerd zouden kunnen worden, dat ze ook voor Blaricum acceptabel zouden kunnen worden.  Huizen heeft intussen het Merktracé-plan echter al in een raadsvoorstel gegoten! Dat wordt woensdag 25 november aanstaande in hun commissie besproken.

De raadsleden in Huizen moeten goed beseffen dat ze iets gaan vinden van een plan dat voor het grootste deel over Blaricums grondgebied gaat en dat dit plan niet gesteund wordt door HOV-stuurgroep en provincie. Met andere woorden: de realisatiekosten van het plan zouden wel eens geheel gedragen moeten kunnen worden door de gemeenten Huizen en Blaricum. Daarbij komt nog het feit dat verkeersprognoses aangeven dat dit Merktracé vanaf ongeveer 2023 al niet meer voldoende capaciteit biedt en alsnog zal moeten worden vervangen door een variant over het Meenttracé. Bij ingebruikname van het Merktracé (omstreeks 2020) betekent dit dat onze gemeentelijke investering hierin al binnen ca vijf jaar zal moeten worden afgeschreven!

Omdat dit laatste Huizense plan over het Merktracé al is afgewezen door de provincie en de stuurgroep, loopt Huizen een groot risico op een ingebrekestelling door de provincie wegens HOV-planschade. Als Blaricum vervolgens ook kiest voor dit plan, lopen ook wij dat grote financiële risico en dan hebben we nog steeds niets daarvoor gekregen.

Wat had VVD-Blaricum willen voorstellen? VVD had graag gezien dat Blaricum zelf geen bindende onderzoeken had laten doen, maar in plaats daarvan zich coöperatief had opgesteld naar onze BEL-partners Laren en Eemnes. Dan hadden we een bewonersplan van één van de Bijvanck-committees, dat inmiddels in de PIP is opgenomen, kunnen laten realiseren, namelijk de verschoven en veiligere carpoolplaats. Daarmee zou de HOV planvorming vanaf Blaricum kunnen starten zonder al een tracékeuze te hoeven maken.

Nu echter voelt VVD-Blaricum zich gedwongen te kiezen voor de minst slechte HOV-optie uit de onderzoeken. Dit in het algemeen belang voor Blaricum. Dat betekent voor ons een plan waarvoor de provincie het reeds beschikbare projectbudget zal investeren in Blaricum, en maar één keer een tracé hoeft uit te voeren. Alleen dán hoeft Blaricum niet eerst zélf een paar miljoen te investeren in een soort “fake-plan” voor drie tot vijf jaar gebruik, wat namelijk een enorme ozb-verhoging (30-50%) als gevolg zou kunnen hebben óf de algemene reserves zou uitputten. Dan zijn we dus blut, zoals de BEL-organisatie nu ook al is. Dan hebben we geen geld meer voor de voorzieningen waarvoor het publieke geld eigenlijk bedoeld is.

De VVD staat nu dus ongewild toch voor de keuze tussen meerijden over het Meenttracé en de Vrije busbaan over het Meenttracé. Een verdiepte busbaan zal voor de minste geluids- en stofoverlast zorgen voor de bewoners en bovendien de grootste verkeersveiligheid bewerkstelligen.

Nu er geen weg meer terug lijkt te zijn, zal VVD-Blaricum zich inzetten voor één van die opties met de minste overlast tegen de laagste kosten voor de inwoners van Blaricum.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *