Taart voor Oranjevereniging

De VVD-Statenfractie van Noord-Holland heeft haar traditionele waarderingstaarten uitgereikt. Op voordracht van VVD-fractievoorzitter Rosmarijn Boender (r) is een taart, ‘vanwege de bijdrage aan lokale verbindingen’, gegaan naar de OranjeVereniging. Statenlid Petra van Harskanp overhandigde de taart aan OV-voorzitter Henk van der Veen.
Waarom aan Oranjevereniging? Met meer dan 120 vrijwilligers en 1000 leden wordt het maatschappelijke leven van Blaricum jaar na jaar vol enthousiasme vormgegeven: de kinderactiviteiten op Koningsdag, de dorpsactiviteiten van de Kermis zoals vuurwerk, ringsteken, en de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Bijvanck en Oude Dorp. Iedere inwoner kan zich als vrijwilliger inzetten voor ons dorp en zich op die manier verbonden voelen. Met dit alles neemt de Oranjevereniging in Blaricum een centrale rol in, die onmisbaar is voor ons dorp!

Morgen krijgt de KNRM er ook een (of meerdere), ‘vanwege hun bijdrage aan de veiligheid’. De vrijwilligers van de OV moesten eerst even op de foto en mochten daarna ‘aanvallen’.