Uitkomst RIVM-onderzoek ook spannend voor nieuwe kunstgras-voetbalvelden in Blaricum

We gaan even terug in de tijd: 5 oktober jl. zond Zembla een programma uit over kunstras-voetbalvelden, waarop korrels van rubber-granulaat gestrooid zijn. Deze korrels liggen erop om slidings makkelijker te maken. De vraag die bij ons blijft hangen, na dit programma van Zembla : is het voetballen op de twee nieuwe kunstgrasvelden van gemeente Blaricum bij BVV’31 wel veilig? Het blijkt dat vooral de keepers en jeugdspelers veelvuldig in aanraking komen met deze korrels, gemaakt van oude autobanden.

In augustus jl. zijn zakken vol korrels over de nieuwe kunstgrasvelden  gestrooid (bron foto: website BVV’31)

20161006_foto-bvv-rubberkorrels

VVD heeft 6 oktober jl dan ook vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van Blaricum. De gemeente is tenslotte eigenaar van de velden, en beschouwt de velden als “openbare ruimte”, voor iedereen toegankelijk. Het college antwoordde 19 oktober jl. de uitkomst van het RIVM onderzoek af te wachten alvorens eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen.

Intussen verscheen op 28 november jl. in de Gooi en Eemlander een vervolgbericht over de voetbalvelden: “Kunstgras is onveilig voor consumenten”. Daarin stelt hoogleraar toxicologie Martin van den Berg dat de huidige norm t.a.v. kankerverwekkende stoffen in de autobanden-korrels in feite niet streng genoeg is, als je de korrels zou beschouwen als consumentenproduct. Deze hoogleraraar noemt: “voetballen op rubbergranulaat is experimenteren met gezonde mensen”. Hij pleit voor een speelverbod. Ik spreek dan ook ouders die hun kinderen sindsdien thuis houden, want BVV’31 gebruikt het natuurgrasveld nu liever niet voor jeugdtrainingen in de koude maanden. Dat is slecht voor de kwaliteit van het gras. Als je dat hoort van verontruste ouders vraag je je af welk belang er prevaleert bij de verantwoordelijke bestuurders van gemeente en voetbalclub. Zo lang je nog niet weet wat de  effecten zijn op de gezondheid van de kinderen, die op en met de korrels spelen, zou enige voorzorg passend zijn.

20161128_ge_kunstgrasonveiligvoorconsumenten

Dit was voor VVD aanleiding om ook op 28 november vervolgvragen te stellen aan ons college. VVD ziet namelijk dat er steeds meer voetbalclubs en gemeenten zijn die wel hun verantwoordelijkheid nemen om preventief, voorlopig tijdelijk de jeugdwedstrijden en bijvoorbeeld keeperstrainingen op te schorten; als voorzorg voor gezondheid en veiligheid van spelers, beherend personeel, toeschouwers en indien van toepassing omwonenden.

20161006_vvd-vragen_bvv-rubbergranulaat

 

Zoals u ziet hebben wij hierop tot nu nog geen antwoord ontvangen.

Vandaag is naar buiten gekomen via de website van Zembla dat RIVM een groot communicatieplan heeft opgesteld. Daarmee wil RIVM alle betrokken partijen en het publiek bij het uitkomen van de onderzoeksresultaten volgende week zo volledig en accuraat mogelijk informeren. In meer dan de helft van alle gemeenten heerst “maatschappelijke onrust” over dit onderwerp. Leest u aub de drie bijlagen met daarin alle informatie.

Wij wachten het antwoord van het college op onze nog openstaande vragen van 28 november af, al kunnen we die inmiddels wel raden.  Er wordt namelijk gewoon gevoetbald  door jonge meisjes en jongens  op de twee kunstgrasvelden van BVV’31.

RIVM komt volgende week met resultaten van hun onderzoek. Wij zijn benieuwd naar het debat hierover met de twee toxicologen die zich al eerder hebben uitgesproken in de media.

En dan maar hopen dat het allemaal meevalt….

Rosmarijn Boender (fractievoorzitter VVD-Blaricum)

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *