Uitvoering blauwe zone onvermijdelijk? Voor VVD niet.

 

 

Vooruitlopend op de openbare notulen van de Raadsvergadering van dinsdag 19 april jl kunt u via www.OogopBlaricum.nl het persoonlijke verslag van Peter van Rietschoten lezen. Dat verslag heeft hij vanaf de publieke tribune gemaakt tijdens het debat over de invoering van de blauwe zone .

Vooruitlopend op de openbare notulen van de Raadsvergadering van dinsdag 19 april jl kunt u hierbij en via www.OogopBlaricum.nl een persoonlijke verslag van Peter van Rietschoten lezen. Dat verslag heeft hij vanaf de publieke tribune gemaakt tijdens het debat over de invoering van de blauwe zone. (klik aub op de foto ervan om het te lezen!)

Wat VVD betreft een voorbeeld van “struisvogelpolitiek”, waarbij Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij , CDA en D66 expliciet te kennen gaven geen kennis te willen nemen van de feitelijke metingen van parkeercapaciteit en -benutting in centrum Oude Dorp van Blaricum, die gedaan zijn op dinsdag 26 mei en zaterdag 30 mei 2015. Deze metingen zijn juni 2015 aan het college van HvB-DBP-CDA gestuurd.ngen van parkeercapaciteit en -benutting in centrum Oude Dorp van Blaricum, die gedaan zijn op een dinsdag en zaterdag eind mei 2015. Deze metingen zijn juni 2015 aan het college van HvB-DBP-CDA gestuurd. Bij de besluitvorming over de invoering van de Blauwe zone in 2011 heeft de toenmalige wethouder op een ingediende motie toegezegd om capaciteitsmetingen te verrichten na de eerste uitvoeringsfase van lang-parkeren bij Bellevue en extra handhaving. Zodoende kon worden bekeken of de ingezette middelen voor extra parkeerplaatsen en extra handhaving al voldoende soelaas zouden bieden. Inmiddels zijn die extra langparkeerplaatsen bij Bellevue gerealiseerd en heeft de raad al een tijd geleden middelen beschikbaar gesteld voor extra handhaving. De metingen die in mei vorig jaar zijn gedaan, zijn tot op heden nog niet voorzien van een concluderend rapportje. VVD vraagt zich af: waarom? Langparkeren en extra handhaving op fout-parkeren zouden toch al extra parkeer-lucht kunnen bieden?

Dat “waarom” bleek tijdens de raad, toen de VVD “college kreeg” van mede-raadsleden die het niet nodig vonden om de feitelijke meetresultaten te bekijken, omdat “die pas interessant zijn ter vergelijking met de situatie NA invoering van blauwe zone”. Dat is deels waar: ze zijn namelijk  OOK interessant bij de evaluatie van de werking van de blauwe zone, volgend jaar. Echter, als alle raadsleden wel even de moeite hadden genomen om de resultaten in te zien, hadden ze het woord “capaciteitsprobleem” echt niet meer in de mond genomen! En dat wist het college waarschijnlijk al. Dan zie je namelijk dat die blauwe zone niets extra’s gaat toevoegen aan de parkeercapaciteit. VVD heeft uit eigen waarneming van deze feitelijke meetresultaten zelf een paar opmerkelijke bevindingen gedaan. Want op de twee genoemde meet-dagen tussen 900-1800 uur (de uren dat blauwe zone gaat gelden) zijn bijvoorbeeld de 37 lang-parkeerplekken van  Bellevue nooit allemaal bezet: meestal tussen de 18- 24, soms 26, 27 en maximaal één maal 30 bezet. Ook de plaatsen in Schoolstraat en Dorpsstraat zijn bijna geen enkel meetmoment voor 100% bezet. En die keer dat dat wel het geval is in de Schoolstraat, waren de plekken in de straat tussen Moeke en de bakker niet allemaal bezet, dus even oversteken en er was een plek. Wat ook opvallend was: zodra de eigen parkeervoorziening achter de AH volliep, werden er bijv 4, 5 of 8 plekken bezet in straten direct aangrenzend aan de AH waar eigenlijk geen capaciteit was, terwijl er capaciteit was in de directe omgeving (Blaricum is niet groot!). Op z’n moment waren er zelfs nog parkeerplekken beschikbaar naast de AH bij de oude Rabobank! Kortom fout parkeergedrag dat met handhaving in de kiem gesmoord kan worden. Dat fout parkeren kan overigens twee redenen hebben: mensen hebben geen zin om even een rondje om de AH te rijden en alsnog die lege plekken bij de oude Rabobank te vullen waar ze al langs gereden waren. Of er werd op dat drukke moment een vrachtwagen gelost ter plekke, waardoor die parkeercapaciteit niet bereikbaar is. VVD heeft de wethouder al in de RTG van 12 april gevraagd om te onderzoeken of  laad- en lostijden in die omgeving wellicht kunnen worden ingesteld op rustiger momenten voordat de eigen p-plekken vollopen; dat kan een oplossing bieden voor het vollopen van straten en dus onveilige situaties.

Helaas, deze feitelijke meet-informatie blijft in de la bij het college liggen totdat de invoering van de blauwe zone wordt geëvalueerd, volgend jaar. De 9 andere raadsleden (DAB was niet aanwezig in de raad) vonden hun eigen (niet onafhankelijke) waarnemingen op de fiets zwaarwegender dan feitelijke en onafhankelijke metingen, ieder uur van de dag. VVD is benieuwd wat er gebeurt met die blauwe strepen en borden als bij de evaluatie blijkt dat die blauwe zone eigenlijk niet nodig was geweest?

Onze eigen waarneming vanuit de meetresultaten geeft een helder beeld: VVD pleit voor continu handhaven op fout-parkeerders. Als winkelpersoneel zelf net als de andere langparkeerders bij Bellevue gaat staan , hebben we nóg meer capaciteit over dan er al is, voor hun eigen klanten.  Dan kan ons dorp, net als voor de snelle winkelaars, ook gastvrij blijven voor mensen die in het oude dorp naar de kapper gaan, interieuradvies krijgen of een hapje komen eten tijdens de lunch.

Rosmarijn Boender, Fractievoorzitter VVD-Blaricum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *