Verslag van de Begrotingsraad

Afgelopen dinsdag 25 oktober heeft de gemeenteraad de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 goedgekeurd.

De VVD heeft betoogd dat onze financiële huishouding er gezond bij staat. Zelfs het zogenaamde ravijnjaar 2026 wordt positief afgesloten. Nu weten we allemaal dat de gemeentelijke financiën voor een erg groot deel worden bepaald door de uitkering uit Den Haag. Dus waakzaamheid en voorzichtigheid blijven gewenst. We zien te veel dat ons omringende gemeenten even het touw laten vieren met alle gevolgen van dien. Er wordt terecht rekening gehouden met inflatiecorrectie. Het is ook goed dat onze uitvoerings organisatie BEL combinatie wordt verstrekt. Dit doen we om de klanttevredenheid te bevorderen en medewerk(st)er retentie te bevorderen.

Maatschappelijk maken wij allemaal onzekere tijden door. Zijn het niet de sterk gestegen energiekosten, dan is het dat we een (energie) klimaat omslag moeten bereiken met alle offers van dien. Daarnaast zijn de gevolgen van de afschuwelijke oorlog in Oekraïne ook merkbaar in Blaricum.

Het college van B&W -in samenspraak met de gemeenteraad- heeft een tijdelijke vergunning gegeven om op het recreatie terrein van de Woensberg voor twee jaren permanente bewoning toe te staan voor Oekraïense vluchtelingen. Daarna moet de bestemming terug naar uitsluitend recreatie en zullen er in de regio andere oplossingen gezocht moeten worden. De VVD heeft aandacht gevraagd om alert te zijn en ons niet te laten overvallen door de tijd.

Op voorspraak van Hart v Blaricum, D66 en VVD is er besloten dat de afvalstoffenheffing wordt gehalveerd. Al hoewel dit niet alle noden zal ledigen, is het wel een bijdrage die de gemeente zal geven aan de huishoudens. Alle kleine beetjes helpen niet!

Burgerparticipatie begint ook in ons ambtelijk apparaat steeds meer gemeengoed te worden. Een goed voorbeeld hiervan vind ik de renovatie van AH. Kan het nog beter; natuurlijk, maar onze eigen VVD wethouder Frans Cornelis heeft er goed de wind onder.

Als een van de laatste onderwerpen heeft de VVD aandacht gevraagd voor een strandtent op het Stichtse Strand. Naar het nu blijkt, ligt het allemaal niet zo eenvoudig en kon het college geen toezegging doen voor 2023. Jammer, want als we weer zo’n prachtige zomer krijgen als dit jaar, zou een gezellige strandtent niet misstaan.

Afsluitend heeft de VVD Blaricum -met een knipoog naar het landelijke beleid- betoogt dat Nederland zo langzamerhand vol begint te raken. De aanwas van vluchtelingen die individueel allemaal schrijnende gevallen zijn, is groot. Neemt niet weg dat deze mensen wel opgevangen moeten worden. Maar waarom niet richting Frankrijk of Spanje. Je kan uren door het binnenland van Frankrijk en Spanje rijden en niemand tegenkomen. M.a.w. Genoeg ruimte. De regering zou dat in Europees verband moeten gaan regelen. Dat Nederland financieel haar steentje bijdraagt is prima daar kunt u bij de VVD op rekenen.

Tot zover,

Met liberale groet,
René Wiegel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.