Wat vindt VVD-Blaricum van GNR-ontwikkelingen?

De recente ontwikkelingen rondom het Goois natuurreservaat (GNR), baren de VVD zorgen: het voornemen van Amsterdam om uit de GNR te treden en de kwetsbaarheid van de organisatie op het terrein van de ondersteunende diensten, zijn afgelopen februari aanleiding geweest voor het Dagelijks Bestuur (DB) van GNR om een plan voor de toekomst aan de raadsleden van de deelnemende gemeenten te presenteren. Dit plan houdt in dat het GNR een intensieve samenwerking met het PWN voorstelt om haar toekomst zeker te stellen.

Naar aanleiding van dit plan werden door vele belanghebbende partijen kanttekeningen geplaatst. Zoals meerdere partijen hebben ook wij tijdens deze bijeenkomst aangegeven het wenselijk te achten om een bredere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de financiële en organisatorische toekomst steviger te maken.

Door al deze kanttekeningen bij het GNR-plan heeft het GNR besloten om de besluitvormingsproces daarover tijdelijk stop te zetten. Het GNR heeft vervolgens de heer Winsemius gevraagd om een verkenning te laten uitvoeren ter ondersteuning van de verdere besluitvorming over haar toekomst. In het rapport “GNR Gebed zonder End” van begin juni jl. schetst de heer Winsemius een aantal mogelijkheden voor de toekomst van het GNR.

VVD Blaricum vindt het belangrijk dat er nu stappen gezet gaan worden om de kwetsbaarheden voor de toekomst weg te nemen. Met het rapport van de heer Winsemius als vertrekpunt heeft de VVD Blaricum aan het DB de voorkeur uitgesproken voor de daarin genoemde “plusoptie”: de variant waarin de sterkste facetten van de drie andere opties worden gecombineerd. Binnen deze plusoptie vind de VVD juist de volgende elementen van belang:

  • Zet in op extra fondsen- en ledenwerving;
  • Ga een beperkte samenwerking aan met een zoveel mogelijk gelijk gestemde organisatie, die tevens als strategische partner kan dienen. Op basis van het rapport van de heer Winsemius lijkt Natuurmonumenten daarvoor de meest voor de hand liggende keuze;
  • Voer nadere gesprekken met PWN, waarin zij verzocht wordt om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een (grotere) bijdrage te leveren aan het beheer van het GNR, bijvoorbeeld via een financiële bijdrage of via het bieden van diensten en expertise ‘om niet’;
  • Pas de bestuurlijke organisatie aan, door te kiezen voor een kleinere bestuursstructuur, waaronder bijv 1 portefeuillehouder per participant, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

Rond oktober a.s. wordt dit onderwerp weer door de gemeenteraad behandeld. Wij houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *