Wijk Bouwvenen

Tegelijk met de renovatie van de Bijvanck wordt ook de wijk Bouwvenen in 2024 gerenoveerd. De “Participatie Warmtetransitie Bouwvenen” stond gisteravond op de agenda. In december 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte vastgesteld waarin is aangegeven dat er gestart moet worden met verkenningswijken. De Bouwvenen is nu uitgezocht als verkenningswijk waarin samen met bewoners een verkenning wordt opgestart van kansrijke duurzame en financierbare warmteopties. De bewoners van de Bouwvenen hebben aangegeven mee te willen doen aan dit project en (mee) beslissen op basis van concrete, zinvolle, warmteopties voor hun woningen. Eigenaarschap is cruciaal bij dit soort processen en als VVD zijn wij dan ook groot voorstander van dit plan. Een spannend project dat ongeveer een jaar in beslag zal nemen. Frans Cornelis, onze VVD-wethouder, zal dit project gaan begeleiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.