VVD afdelingen Blaricum en Laren gaan samen verder als lokaal netwerk VVD Laren Blaricum

VVD afdelingen Blaricum en Laren gaan samen verder als lokaal netwerk VVD Laren Blaricum

Maandag 25 april jl. werd tijdens een geanimeerde ledenvergadering in het Brinkhuis in Laren het nieuwe lokale netwerk “VVD Laren Blaricum” opgericht. Daaraan voorafgaand werd in twee aparte ledenvergaderingen afscheid genomen van de VVD afdelingen Blaricum en Laren. Dit nieuwe lokale netwerk wil een platform zijn voor alle liberaal denkende inwoners van beide dorpen. De VVD heeft LEES VERDER

Uitvoering blauwe zone onvermijdelijk? Voor VVD niet.

    Vooruitlopend op de openbare notulen van de Raadsvergadering van dinsdag 19 april jl kunt u hierbij en via www.OogopBlaricum.nl een persoonlijke verslag van Peter van Rietschoten lezen. Dat verslag heeft hij vanaf de publieke tribune gemaakt tijdens het debat over de invoering van de blauwe zone. (klik aub op de foto ervan om LEES VERDER

Stand van zaken HOV-dossier in Blaricum

Stand van zaken HOV-dossier in Blaricum

Sinds de nieuwe raad is aangetreden is er helaas nog geen openbaar debat over de HOV mogelijk geweest. Na ruim anderhalf jaar radiostilte beginnen de bewoners die daar direct bij betrokken zijn zich te roeren. En terecht! Waar zijn we aan toe, en waar zijn het college en de raad intussen allemaal mee bezig? De LEES VERDER

Algemene Beschouwingen VVD-Blaricum bij de begroting voor Blaricum 2016

Dinsdag 10 november jl heeft de gemeenteraad de Begroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019 unaniem aangenomen. De VVD was zeer tevreden met de samenvattende “taartpuntenschema’s” waarmee de begroting ook voor niet- begrotingsdeskundigen in een oogopslag laten zien waaraan we het geld in Blaricum uitgeven, en hoe we verschillende inkomsten binnenkrijgen. De VVD-fractie had één amendement en LEES VERDER