Uitvoering blauwe zone onvermijdelijk? Voor VVD niet.

    Vooruitlopend op de openbare notulen van de Raadsvergadering van dinsdag 19 april jl kunt u hierbij en via www.OogopBlaricum.nl een persoonlijke verslag van Peter van Rietschoten lezen. Dat verslag heeft hij vanaf de publieke tribune gemaakt tijdens het debat over de invoering van de blauwe zone. (klik aub op de foto ervan om LEES VERDER

Stand van zaken HOV-dossier in Blaricum

Stand van zaken HOV-dossier in Blaricum

Sinds de nieuwe raad is aangetreden is er helaas nog geen openbaar debat over de HOV mogelijk geweest. Na ruim anderhalf jaar radiostilte beginnen de bewoners die daar direct bij betrokken zijn zich te roeren. En terecht! Waar zijn we aan toe, en waar zijn het college en de raad intussen allemaal mee bezig? De LEES VERDER

Algemene Beschouwingen VVD-Blaricum bij de begroting voor Blaricum 2016

Dinsdag 10 november jl heeft de gemeenteraad de Begroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017-2019 unaniem aangenomen. De VVD was zeer tevreden met de samenvattende “taartpuntenschema’s” waarmee de begroting ook voor niet- begrotingsdeskundigen in een oogopslag laten zien waaraan we het geld in Blaricum uitgeven, en hoe we verschillende inkomsten binnenkrijgen. De VVD-fractie had één amendement en LEES VERDER

Extra bouw naast Nederheem vanwege financiële haalbaarheid?

In de RTG van dinsdag 29 september jl heeft projectontwikkelaar Aureleo een presentatie gehouden over hun plannen met Villa Nederheem, ons oude gemeentehuis aan de Torenlaan. Deze monumentale Singer villa zal door deze partij prachtig gerestaureerd worden en ingericht met 7 ruime appartementen. Volgens het collegestuk aan de raad is er extra bebouwing nodig , LEES VERDER