Blaricumse identiteit

Blaricum dat zijn WIJ!

Standpunten ten aanzien van gemeentelijke herindelingsplannen:
  • Blaricum is ondeelbaar: blijft één geheel!
  • BEL-samenwerking is goed (bron: Bestuurlijke Krachtmeting), daarom continueren en verder verbeteren: Slank, Fit en Snel;
  • VVD Blaricum wil dat de gemeente regie houdt in de keuze van samenwerkingsverband van de BEL met andere gemeente(n); liefst geen fusie, want er is vooralsnog geen bewijs dat dit voordelen oplevert, maar wel meer afstand tussen gemeentelijk bestuur en inwoners;

VVD-Blaricum kiest voor intensievere samenwerking van gemeenten (BEL+ = BEL met Huizen) – op basis van gelijkwaardigheid, met oog voor waarden, cultuur en lokale belangen van de verschillende partners – is de beste waarborg voor behoud van onze Blaricumse identiteit.

Strategisch plan 2030: VVD Blaricum steunt de voorgenomen maatregelen. Dit betekent:
  • Centrum Oude Dorp waar nodig “verlevendigen” met behoud van Dorpsbeeld;
  • De Blaricummermeent verder blijven ontwikkelen; dit gaat vanwege de crisis nu in kleine behapbare stappen, maarmet behoud van vastgesteld kwaliteitsniveau; op naar een wijk waar we blijvend trots op zijn;
  • Groen verbeteren waar nodig;
  • Recreatiegebied beter benutten (we hebben ook een strand!) en tegelijkertijd natuur en groen beschermen;
  • Kwaliteit Centrum van Bijvanck: aandacht en verantwoordelijkheid van eigenaren “De Balken” vragen; gezonde mix van functies huisvesten die bijdragen aan een levendige en toekomstbestendige kern.

Realisatie hiervan (projectmatig) zo eenvoudig en kostenbewust als kan: praktische maatregelen nemen, die te begrijpen zijn  voor elke inwoner; waar mogelijk zelfwerkzaamheid van inwoners stimuleren.