De Blaricumse inwoner

Van jong tot oud!

Landelijke decentralisatie van zorgtaken betekent:
Gemeente krijgt in 2015 de regie over zowel de Jeugdzorg als de Ouderenzorg (WMO/AWBZ):
 • Veiligheid en kwaliteit van zorg staan centraal;
 • Ontschotten van zorgvormen door integrale aanpak: één regiehouder met één plan per gezin/huishouden;
 • Op eigen kracht; met ondersteuning op maat, voor wie dat echt nodig heeft;
 • Elke dorpsgenoot heeft recht op ongestoord wonen, werken en ontspannen;
 • Ieder kind heeft het recht om onbezorgd op te groeien in een veilige omgeving.

 

Hoe wil de VVD-Blaricum de zorg- en hulpverlening in onze gemeente vormgeven:
 • Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de zorg aan hun kinderen:
  Centrum voor Jeugd en Gezin is in Blaricum de centrale spil voor alle zorgvragen voor en rond kinderen;
 • Het WMO-loket is de centrale spil voor ouderenzorg- en hulpverlening;
 • Sterke samenwerking bevorderen tussen hulpverleners en andere mensen en organisaties die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen: scholen, sportverenigingen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvanginstellingen: Blaricum, het dorp van korte effectieve lijnen:
 • Sterke samenwerking bevorderen tussen hulpverleners en andere mensen en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen, met als doel om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen: huisartsen, maatschappelijke dienstverlening, fysiotherapeuten, mantelzorgers, etc;
 • Compacte multidisciplinaire zorgadviesteams voor vroegtijdige signalering van problemen en risico’s;
 • Met één coördinerend hulpverlener per huishouden of gezin heeft de gemeente goed in beeld hoeveel en waar de zorgvraag ligt in Blaricum;
 • De al goede samenwerking met Huizen (SOZA HBEL) verder uitbouwen op basis van gelijkwaardigheid van de afzonderlijke gemeenten.