Financieel beleid

“Huishoudboekje op orde”

VVD Blaricum wil:

  1. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt, solide financieel beheer
  2. Transparante aanbestedingen en minder geheime dossiers: meer transparantie!
  3. Alle mogelijkheden benutten om de lokale heffingen te verlagen (o.a. OZB woningen en niet-woningen)
  4. Meer invloed op bestedingen van onze gemeente in de gemeenschappelijke regelingen door een noodzakelijke bestuurlijke fusie met andere gemeenten in ’t Gooi
  5. Kostendekkende leges