Leefomgeving

“Een groen, schoon en actief dorp voor iedereen”

VVD Blaricum wil:

  1. De bouw van meer huurwoningen voor de middeninkomens mogelijk maken zodat de doorstroming vanuit een sociale woning wordt gestimuleerd
  2. De bereikbaarheid van voorzieningen binnen Blaricum voor mensen met rolstoel, rollator, scootmobiel en wandelwagen verbeteren
  3. Meer afvalbakken plaatsen op relevante plekken in het hele dorp (ook voor hondenpoep)
  4. Stimuleren dat GAD zo veel mogelijk overstapt op ondergrondse afvalverzamelpunten per buurt om aantal afvalbakken in voor- en achtertuinen te beperken
  5. Meer bereikbare fietsrekken plaatsen in het Oude Dorp