Leefomgeving

Oude Dorp-Bijvanck-De Blaricummermeent

Oude Dorp inclusief Villagebied:
 • Bebouwing en groene ruimte ertussen in balans houden;
 • Blaricums (agrarisch) karakter bewaken met ruimte voor eigentijdse ontwikkelingen die ons dorp ook nodig heeft om vitaal te blijven;
 • Meer ondernemen kan, mits met respect voor omwonenden: denk aan zondagsopening en parkeren;
 • Ontwikkelingen in bevolkingsopbouw moeten functioneel worden gefaciliteerd, met bijvoorbeeld levensloopbestendige huisvesting voor seniore dorpsgenoten in nabijheid van het dorpscentrum, dichtbij winkels, busverbinding: draagt bij aan sociale ontmoeting tussen generaties en met zorgverleners. Bijvoorbeeld op locatie van de voormalige Brandweerkazerne aan de Verbindingsweg naast de basisscholen.

 

Bijvanck:
 • Eigenaren van winkelcentrum “De Balken”aanspreken op onderhoud en uitstraling ervan: kansen voor locatie benutten! Denk daarbij aan een gezonde mix van functies die dit dorpsdeel leefbaar houden;
 • Aandacht voor openbare ruimte (groen) op peil houden: schoon, mooi en veilig;
 • Blijft fijn om te wonen, nu tussen het Oude Dorp en De Blaricummermeent in! Kans voor de buurt én bewoners!
 • Levensloopbestendige woonruimte voor seniore dorpsgenoten in de Bijvanck rondom de voorzieningen.

 

De Blaricummermeent (www.deblaricummermeent.nl):
 • Blijft in ontwikkeling door in te spelen op de markt, creatieve stappen te nemen, naar een wijk met een Blaricums karakter;
 • Lange termijn ambitie (=vastgesteld kwaliteitsniveau!) blijven wij handhaven;
 • Ondernemers stimuleren zich te vestigen op deze goed ontsloten locatie;   (www.businesspark27.nl)
 • Levensloopbestendige woonruimte voor seniore dorpsgenoten.

 

Infrastructuur algemeen:
 • Aandacht voor HOV verbinding tussen Huizen en Hilversum door de Bijvanck: wij blijven protesteren tegen aparte busbaan;
 • Verschillende snelheidszones (30-50-60 km/uur) binnen Blaricum duidelijker aangeven, met aandacht voor veilige fietsroutes in en tussen de  dorpskernen;
 • Groot vrachtverkeer mijden uit het oude dorp (zoals slibtransporten) en de woonwijken;
 • Glasvezel als keuzemogelijkheid naast koper en coax voor iedereen, ook in de villa- en buitengebieden;
 • Voldoende parkeergelegenheid nodig voor ondernemers in Oude Dorp, maar niet ten koste van ruimte voor (culturele) dorpsactiviteiten: Lang parkeren uitbreiden en effectief meer handhaving;
 • Voldoende schone en veilige sport- en spelvoorzieningen voor de jeugd in Openbare Ruimte, verdeeld over de verschillende dorpsdelen.