Milieu en Groen

“Een beter milieu begint bij jezelf”

VVD Blaricum wil:

  1. Plannen ontwikkelen om geluidsoverlast, CO2 uitstoot en fijnstof uitstoot ten gevolge van het toenemende wegverkeer (lokaal en snelwegen) te verminderen in samenwerkingsverband met de buurgemeenten
  2. Prioriteit voor de kwaliteit van groenvoorziening in ons dorp
  3. Het vergunningenbeleid van energiebesparende maatregelen aanpassen (o.a. door het stimuleren van inkoopcombinaties voor b.v. zonnepanelen)
  4. Nieuwbouw wordt gestimuleerd om energie neutraal te zijn.
  5. Gemeente toont haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle gemeentelijke of maatschappelijke vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan sportzalen, die vaak platte daken hebben, met veel ruimte voor zonnepanelen.