Samenleven in Blaricum

Samen leven gaat om gedrag en verantwoordelijkheid nemen

Feit: als iedere Blaricummer zou handelen volgens de regels, dan zouden de gemeentelasten (voor onder meer handhaving/juridische proceskosten) met 20-30% omlaag kunnen.

Gedrag

Samen leven in Blaricum wordt nóg leuker als we onszelf gewoon goed gedragen en rekening houden met elkaar.

Oplossing

Wij, de inwoners, vormen zelf de verbindende factor om het dorp mooi, leefbaar en groen te laten blijven.

Wat wil de VVD-Blaricum bereiken?

Voorkomen van onnodige extra regels en beleid vanuit de gemeente, met hoge kosten voor handhaving: deze lossen kleine irritaties niet op; een verandering van gedrag en mentaliteit wel: wees trots op jezelf! Bijvoorbeeld geen hondenbelasting in Blaricum, maar laat hondeneigenaren dan wel rommel van hun hond zelf opruimen.