Sociale rechtvaardigheid

De beste sociale voorziening is werk

Van sociaal vangnet naar sociaal netwerk!

Wat houdt dit in:

  • De gemeente faciliteert inwoners die buiten hun schuld hun baan verliezen terug naar werk;
  • Hiertoe willen wij mensen met ervaring binden aan mensen die (betaald) werk zoeken;
  • Want ook onbetaald (vrijwilligers-) werk leidt sneller naar betaald werk dan niets doen (de gemeente heeft op dit moment een project lopen waarbij mensen in bijstand vanuit een stageplek solliciteren; dit levert goede resultaten op).
Uitgangspunten:
  • Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan;
  • Het bevorderen van ondernemerschap is een goede manier om mensen te helpen om uit een uitkering te komen;
  • Mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan; voor mensen die echt niet kunnen werken is er ondersteuning;
  • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. De huidige privacybelemmeringen op dit terrein moeten worden opgeheven;
  • Van mensen die een uitkering of bijstand van de gemeente ontvangen mag verwacht worden dat zij een opleiding volgen of een tegenprestatie leveren, terwijl zij door de gemeente begeleid worden naar (betaalde) werk:

Werk is ook verenigingswerk of vrijwilligerswerk: meedoen i.p.v. op de bank zitten, ook in een periode zonder betaalde baan: geeft voldoening, energie en trots!