Sport en Cultuur

“Voor individueel welzijn en onderlinge verbondenheid”

VVD Blaricum wil:

  1. Een gelijke behandeling voor alle verenigingen in Blaricum
  2. Jeugd en ouderen in beweging stimuleren
  3. Een sportfonds oprichten waarin alle sportverenigingen in Blaricum deelnemen met tot doel betere samenwerking en uitwisseling. Ook hierbij aandacht voor senioren.