Sport en Cultuur

Voor individueel welzijn en onderlinge verbondenheid

Sport:
 • Sport bereikbaar maken voor alle schoolgaande jeugd door het stimuleren van samenwerking van sportverenigingen met scholen (multifunctioneel gebruik van faciliteiten) en buitenschoolse opvang;
 • Lidmaatschappen waar mogelijk goedkoper maken door inzet van eigen leden en andere vrijwilligers: Aan gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd, zowel in geld als in vorm van vrijwillig werk: eigen barbezetting en onderhoud van accommodatie door leden en andere vrijwilligers geven bovendien een impuls aan onderlinge verbondenheid;
 • Publieke middelen alléén inzetten voor incidentele facilitering van sportvoorzieningen en –activiteiten waar dat verantwoord is (marktconformiteit i.p.v. subsidiering): hierin moeten we keuzes maken;
 • Alle Blaricumse sportverenigingen zijn onderling gelijkwaardig daarin: iedere sportende Blaricummer, in welke dorpskern dan ook, is ons even lief!
  Wij gaan inzicht geven in wat iedere – in Blaricums clubverband georganiseerde – sporter nu ontvangt aan gemeentesubsidie en of dat voor die sporters onderling gelijk is.

 

Kunst & Cultuur:
 • Stimuleren van activiteiten die door ondernemerschap in kunst en cultuur worden opgezet, i.p.v. huidige ongelijkwaardige exploitatie-ondersteuning (subsidie);
 • Vergunningenverlening voor dit soort activiteiten optimaliseren via digitaal evenementenloket;
 • Laagdrempelige maar adequate veiligheidseisen bij kleinschalige dorpsevenementen;
 • Aandacht voor Blaricumse (cultuur-)historie blijven stimuleren: dat versterkt betrokkenheid van inwoners en geeft onze mooie woonomgeving eigen gezicht;
 • Efficiënt en doelmatig gebruik stimuleren van (multifunctionele) accomodaties: zorgt voor onderlinge ontmoeting en ondersteuning; hierdoor blijkt minder individuele zorg nodig te zijn voor bijvoorbeeld seniore dorpsgenoten; en wat al goed gaat kan soms nog beter;
 • Alle Blaricumse culturele organisaties zijn voor ons onderling gelijkwaardig daarin: elke cultuurminnende Blaricummer, in welke dorpskern dan ook, is ons even lief!