Veiligheid en Handhaving

“Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid”

VVD Blaricum wil:

  1. De hoogste prioriteit geven aan veiligheid en leefbaarheid in ons dorp.
  2. Het succes van de Pop-up politiepost verder uitdragen en uitbouwen
  3. Meer en beter handhaven op afgegeven omgevingsvergunningen
  4. Goede dorpsverlichting omdat hierdoor ons gevoel van veiligheid wordt vergroot
  5. De aanwezigheid van buurt Whatsapps in ons dorp stimuleren en verder uitbreiden 
  6. Structureel bijdragen aan schoolbezoeken door wijkagenten en huisartsen aan basisschool leerlingen m.b.t. preventie alcohol- en drugsgebruik, soa en sexting 
  7. De zichtbaarheid van de BOA’s in het straatbeeld vergroten en verbeteren.
  8. Het behoud van de huidige brandweerpost in Blaricum