Veiligheid

Vinden wij heel belangrijk, en doen we ook zelf!

De VVD-Blaricum hanteert een reële balans in gemeentelijke- én eigen verantwoordelijkheid voor het vergroten van:

Sociale veiligheid:

  • Eigen Gedrag: let op elkaars huizen (vakanties) en op opvallende zaken/mensen in je straat;
  • Omgeving: gemeente verzorgt voldoende openbare verlichting; heggen langs wegen voldoende wegsnoeien (geen overhangende takken in straathoeken) voor goede zichtlijnen;
  • Handhaving: zorgen voor flexibiliteit van de gemeente in ondersteuning van initiatieven van buurtpreventieverenigingen: deze vergroten aantoonbaar de veiligheid (=minder inbraken!) en het veiligheidsgevoel in de betreffende buurten en zorgen bovendien voor grotere onderlinge verbondenheid van de buurtbewoners.
Verkeersveiligheid:
  • Eigen Gedrag: breng kinderen met de fiets naar school, rijd niet te hard, parkeer auto waar dat mag;
  • Omgeving: gemeente zorgt voor voldoende, werkende openbare verlichting; zorgt dat heggen langs wegen voldoende worden weggesnoeid (geen overhangende takken) voor goede zichtlijnen; betere aanduiding 30-50-60 km/uur -zonebegrenzing;  alleen verkeersdrempels waar strikt noodzakelijk;
  • Handhaving: spreek elkaar met respect aan op ongewenst gedrag; BOA en wijkagent doen de rest!
Brand veiligheid:
  • Eigen Gedrag: Zorg voor voldoende preventieve maatregelen en goed onderhoud van uw woning of zaak; wij vinden het belangrijk dat preventieve informatie vanuit gemeente/brandweer wordt uitgedragen;
  • Onze brandweer: voor Blaricum, een dorp met veel rieten kappen,  is een een eigen brandweerpost, op voldoende sterkte, zeer belangrijk! De noodzakelijke bezuinigingen moeten plaatsvinden op de centrale regionale staf in Hilversum en niet ten koste gaan van de lokale, operationele brandweerzorg.

De VVD Blaricum zal de ontwikkelingen t.a.v. ons Blaricumse brandweerteam scherp blijven volgen en zonodig actie ondernemen om ons team op de noodzakelijke functionele sterkte -uitrukgereed- te houden!