Verkeer & Vervoer

“Zonder goede verbindingen staat alles stil”

VVD Blaricum wil:

  1.  Fijnmazig openbaar vervoer van en naar Blaricum stimuleren
  2.  De “Gordiaanse knoop” aan de Stroomzijde in de Blaricummermeent verplaatsen richting Huizen   of  verwijderen waardoor de   wijk toegankelijker wordt
  3. Veilige fiets- en wandelverbindingen realiseren tussen de diverse dorpsdelen voor zover dit niet ontaardt in enorme infrastructurele aanpassingen
  4. Verbeteren van veiligheidsknelpunten in het dorp, de overlast van overhangende heggen, slecht verlichte fietspaden en hardrijders op 30 km wegen in ons dorp